Luottamusmiehet

JUKO:n Pääluottamusmies               
Kirsi Nykänen
puh: 044 7436400
Waltterin koulu

Opettajien luottamusmies
Jaana Kallio
Könönpellon koulu

Päiväkotien luottamusmies
Ritva Jääskeläinen
Päiviönsaaren päiväkoti

Palkat ja palkkiot 1.6.2022

Luottamusmiesten tehtävänä on edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa, välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken, osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.
Pääluottamusmies ja luottamusmiehet ovat järjestöön kuuluvien opettajien käytettävissä edellä mainituissa tehtävissä. Lisäksi he vierailevat tarvittaessa kouluilla ja avustavat tehtäväalueeseen liittyvissä kysymyksissä.