Etusivu

Tervetuloa OAJ:n Varkauden paikallisyhdistyksen sivuille!

Muista vakuutusturvasi ja TaskuTurva vapaa-ajan matkoilla ja tapaturmatilanteissa

Jäsenenä sinulle kuuluu Turvan kattava vakuutuspaketti, jossa on mm. matkustajavakuutus, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus sekä tapaturmavakuutus. Lomalle kannattaa ladata myös puhelimeen uudistunut TaskuTurva. Se on Turvan oma mobiilisovellus, jossa muun muassa matkavakuutuskortti kulkee kätevästi mukanasi. TaskuTurvasta löydät myös luotettavan lääkärin yhteystiedot maailmalla – ja paljon muuta. Katso ohjeet TaskuTurva-sovelluksen lataamiseksi ja tarkista vakuutuksen tarkempi sisältö osoitteessa turva.fi/oaj

Yhteydenotot kesällä 2023

Jäsenille tarkoitettu palvelussuhteen ehdot ja oikeusturva puhelinpalvelu palvelee kesällä 5.6.–4.8.2023 (viikot 23–31) aamupäivällä.

Edunvalvonta ja palvelusuhteen ehdot (puh. 0800 418 402) ma–pe klo 9–11

Oikeusturva (puh. 0800 418 403) ma–pe klo 10–11

Jäsentiedot ja -maksut (puh. 0800 418 401) 19.6.–4.8.2023 ma–to klo 9–12

22.–23.6 OAJ:n toimisto on suljettuna, eikä puhelinpalvelua silloin ole.

Yhteydenottoja voi lähettää koko kesän ajan yhteydenottolomakkeella.

OPETTAJAN SAIRAUSLOMA KESÄLLÄ

Opetusvelvollisuustyöajassa olevan opettajan sairausloma kesällä

Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä, jossa on kesäkeskeytys eikä opettajille kuulu vuosilomaoikeutta. Myös osa ammatillisten oppilaitosten opettajista kuuluu vastaavaan työaikajärjestelmään. Koska näillä opettajaryhmillä ei ole vuosilomanlain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi. Opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun/oppilaitoksen
kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä. Lisäksi opettajat voivat itse hakea Kelan sairauspäivärahan itselleen lääkärintodistuksen perusteella, jos sairausaika ajoittuu laskennallisen vuosiloman ajalle. Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6. ja sen pituus lasketaan täysien lomanmääräytymiskuukausien ja vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan palvelusajan perusteella. Kela selvittää tarvittaessa suoraan työnantajalta laskennallisen vuosiloman pituuden.

Vuosilomajärjestelmässä olevan opettajan tai rehtorin sairausloma kesällä

Jos vuosilomajärjestelmässä oleva opettaja/rehtori on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana sairaana, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuva vuosiloma myöhäisempään ajankohtaan. Vuosilomapäivät siirtyvät heti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää loman siirtoa ilman aiheetonta viivytystä (KVTES, IV luku 11 §). Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty, 1.4.2022 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta kertynyt kesäloma tulee pyrkiä antamaan lomakauden loppuun mennessä. Jos siirretyn loman antaminen ei ole edellä mainitulla tavalla mahdollista, niin siirretty loma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, ellei toisin sovita. Loma annetaan kuitenkin viimeistään lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

OAJ VARKAUS TOIVOTTAA RENTOUTTAVAA KESÄÄ JÄSENILLEEN